Follow us
Or follow us:

Tuar Mhic Éadaigh: Stair agus Seanchas

 in Category:  "Irish eBooks"
Tuar Mhic Éadaigh: Stair agus Seanchas

Size: 429.7 KB
Share on facebook Share on twitter Share via email Share on pinterest

Gheofar trácht sa leabhar seo ar chúrsaí bíoblóireachta sa naoú haois déag, cur síos ar an saol a chaith na gnáthdhaoine sa seanreacht agus cuntas ar Chogadh na Saoirse sa cheantar, chomh maith le stair na bhfoirgneamh, na n-institiúidí agus na ndaoine atá ar marthain go fóill. Gheobhaidh muintir Thuar Mhic Éadaigh in Éirinn agus níos faide ó bhaile lón machnaimh agus cuimhne sa leabhar seo.


Within this book are accounts of proselytism in the 19th century, accounts of the lives of the ordinary people in olden times and an account of the War of Independence in the area, as well as a history of the buildings, the institutions and the people that still call Tourmakeady home. Tourmakeady natives, both at home and abroad, will find plenty to think and reminisce about in this book.


Studio(s): Cló lar-Chonnacht

Available Licenses all prices include 9% VAT

10,50 €