Follow us
Or follow us:

Súil le Breith

 in Category:  "Irish eBooks"
Súil le Breith

Size: 437.5 KB
Share on facebook Share on twitter Share via email Share on pinterest

Úrscéal a tharraing caint nuair a foilsíodh ar dtús é i 1983, agus é ar ais i gcló tar éis 15 bliana.


Sagart paróiste ar oileán Gaeltachta é Tom Connor, fear atá ag troid ar son pobal atá bánaithe ag an imirce agus ag an mbochtanas. Insíonn a bhean tí, Marion, dó go bhfuil sí ag súil lena pháiste. Caithfidh Tom rogha a dhéanamh idir a dhualgas i leith a phobail, a ghrá do Mharion, agus a chreideamh sa tsagartóireacht. Tá idir dhrámatúlacht agus bhriseadh croí i réiteach an scéil seo. Is ar an úrscéal seo a bunaíodh scannán Bhob Quinn, Budawanny (1987).


I Maigh Eo i 1946 a rugadh Pádraig Standún. Tá aithne air mar ghníomhaí pobail, agus tá sé ina shagart paróiste i gCárna. Tá deich n-úrscéal scríofa aige.A contreversial novel first published in 1983, and now back in print after an absence of 15 years.


Tom Connor is the parish priest on a Gaeltacht island, where he is actively fighting to support a community devestated by emmigration and poverty. His housekeeper, Marion, who lives in the parochial house with him, tells him that she is pregnant with his child. Tom must decide between his duty to his parishoners, his love for Marion, and his belief in the priesthood. The resolution of his dilemma makes for dramatic and heartbreaking reading. Bob Quinn's award-winning film Budawanny (1987) is based on this novel.


Pádraig Standún was born in Mayo in 1946. A well-known community activist, he is serving as parish priest in Carna, Co. Galway. He has written ten novels.Studio(s): Leabhar Breac

Available Licenses All prices include 9% VAT

6,50 €