Follow us
Or follow us:

Hula Hul

 in Category:  "Irish eBooks"
Hula Hul

Size: 318.6 KB
Share on facebook Share on twitter Share via email Share on pinterest

insíonn Hula Hul scéal Mhait Dálaigh, fear nach raibh riamh le bean; scéal Cháit Bhric, bean óg a bhfuil a saol caite aici ag sclábhaíocht; agus scéal Bhreen, ógánach slachtmhar a bhfuil a chrois féin le hiompar aige trí shneachta shléibhte Chiarraí agus é ina chogadh dearg ar gach taobh de.


Úrscéal grá agus cogaíochta, suite le linn Chogadh na gCarad i gCiarraí, 1923.


Hula Hul tells the story of Mat Daly, a man who has never been with a woman; of Cáit Bric, a young woman who has spent her life in slavery; and of Breen, a handsome young man who has his own cross to carry through the snowbound mountains of Kerry, as the civil war rages all around them.


A novel about love and war, set in the midst of civil war, in Kerry, 1923.


Studio(s): Leabhar Breac

Available Licenses all prices include 9% VAT

6,50 €