Follow us
Or follow us:

Feis Tigh Chonáin

 in Category:  "Irish eBooks"
Feis Tigh Chonáin

Size: 420.5 KB
Share on facebook Share on twitter Share via email Share on pinterest

Nua-insint ar scéal Fiannaíochta a cumadh sa 15ú haois.


Nuair a théann Fionn mac Cumhaill agus Diorraing amú i ndorchadas na coille castar i dteach a naimhde iad agus cuirtear tús le hoíche scéalaíochta a mhaireann go dtí an lá atá inniu ann, agus le bainis a chríochnóidh le loscadh tí agus le marú ar bhruacha Loch Deirgeirt.


Am éigin sa 15ú haois a scríobhadh Feis Tigh Chonáin Chinn tSléibhe, scéal i dtraidisiún mór na fiannaíochta ar nós Tóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne agus Agallamh na Seanórach. Le cúpla céad bliain anuas tá an sc&eac ute;al seo á bh reacadh ag scríobhaithe i lámhscríbhinní agus á léamh ag Gaeil cois teallaigh. Sa leagan nua seo le Darach Ó Scolaí tá an scéal curtha in oiriúint do léitheoirí ár linne.
A retelling of a 'Fionn' tale written in the 15th Century.


When Fionn mac Cumhaill and Diorraing go astray in the dark woods, they find themselves in the house of their enemy, thus beginning a night of storytelling that lasts to this very day, and a story culminating in a wedding feast arson and murder on the banks of Lough Derg.


Feis Tigh Chonáin Chinn tSléibhe was written sometime in the beginning of the 15th century, a story in the great tradition of Fiannaíocht similar to Tóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne (the Pursuit of Diarmaid and Gráinne) and Agallamh na Seanórach (The Colloquy of the Ancients). For the last couple of hundred years this story has been taken down by scribes in manuscripts that were read by the fire in households of the Gael. This new retelling by Darach Ó Scolaí has been written for today's readers.
Studio(s): Leabhar Breac

Available Licenses all prices include 9% VAT

5,70 €