Follow us
Or follow us:

Con Trick an Bhalla Bháin

 in Category:  "Irish eBooks"
Con Trick an Bhalla Bháin

Size: 1.1 MB
Share on facebook Share on twitter Share via email Share on pinterest

Déantar ath-mheasúnú ar an gcaidreamh idir an scríbhneoir agus an léitheoir sa saothar seo. Is é Aodh de Ráth, ar údar agus iriseoir é, an príomhcharactar is tá nasc dlúth idir a scéal agus scéal an údair féin. Idir rámhaillí fánacha an údair agus ghearrscéalta taitneamhacha, insítear scéal leanúnach amháin, ar nós úrscéil. Seo domhan an scríbhneora agus ní hamháin go mbíonn máistreacht ag an scríbhneoir ar na carachtair ach ar an léitheoir chomh maith. Déantar seo tríd an meitea-ficsean agus is cinnte gur taithí nua, dhifrúil é an leabhar don léitheoir.


Studio(s): Cló lar-Chonnacht

Available Licenses all prices include 9% VAT

8,00 €