Follow us
Or follow us:

An Dochtúir Áthas

 in Category:  "Irish eBooks"
An Dochtúir Áthas

Size: 458 KB
Share on facebook Share on twitter Share on google+ Share via email Share on pinterest

An chéad úrscéal le Liam Mac Cóil, agus an chéad leabhar Gaeilge a cuireadh ar ghearrliosta Dhuaiseanna Liteartha an Irish Times.


Ba é mo dhochtúir féin a chuir chuige mé. “Tá galar ort,” a deir sé an lá seo, “nach bhfuil aon ainm air. Tá an Dochtúir Áthas an-sciliúil ina leithéid,” ar seisean. “Tá mé chun tú a chur chuige. Is síocanailíseoir é.” Is mar sin a thosaíonn an scéal seo; más scéal é.


The first novel by Liam Mac Cóil, and the first Irish language book to be shortlisted for The Irish Times Literary Awards.


My own doctor sent me to see him. "You have an illness," he said that day, "that doesn't have a name. Doctor Áthas is very skilled in this sort of thing," he said. "I'm going to send you to him. He's a psychoanalyst." That's how this story begins; if it is a story.


Studio(s): Leabhar Breac

Available Licenses

8,00 €

Customers Who Bought This Item Also Bought

Mutefish 360 Hangovers - Audio CD
  • (9)

Mutefish 360 Hangovers - Audio CD

7,00 €
Mutefish On Draught - Audio CD
  • (10)

Mutefish On Draught - Audio CD

10,00 €

Big Maggie

11,50 €