Follow us
Or follow us:

An Chonair Chaoch

 in Category:  "Irish eBooks"
An Chonair Chaoch

Size: 2.5 MB
Share on facebook Share on twitter Share via email Share on pinterest


Cnuasach alt ó Aonad na Pleanála Teanga in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ina ndéantar plé ar an mionteangachas i gcomhthéacs an dátheangachais aontreoch, agus torthaí an dátheangachais i bpobail mhionteanga.


"Is é dea-scéala an phlé atá sa leabhar seo ná go dtuigimid gur drochscéala atá sa dátheangachas comhuaineach sa Ghaeltacht agus nach gcuirimid dallamullóg orainn féin i dtaobh impleachtaí na tuisceana seo don féiniúlacht Ghaelach. Le plé eolaíoch macánta agus le léargas fírinneach ar dheacrachtaí ár ndála is ea is féidir linn aghaidh mhisniúil a thabhairt ar an gcinniúint a shárú — coiscéim tosaigh an bheartais dóchais í an tuiscint." Gaelscéal


A collection of academic essays on uni-directional bilingualism which is now pervasive in Irish-speaking communities, and the manner in which it is having a detrimental effect on the viability of Irish as a communal language in the Gaeltacht.


"The editors of An Chonair Chaoch examine the language specifically in the context of the Gaeltacht and bilingualism. Unsurprisingly, the view of parents, legal issues, language planning, education, and their effect on a very fragile linguistic region, are studied in great detail here.... Many of the conclusions make for stark reading and give the lie to the oft-repeated slur that Irish speakers live in cloud cuckoo land when it comes to Irish. Far from it: serious scholarship is being devoted to understanding language erosion and how best to combat it." —Pól Ó Muirí, The Irish Times.


Studio(s): Leabhar Breac

Available Licenses All prices include 9% VAT

16,00 €